''Take Action against Problem Gambling in Malta'' / ''Ħu Azzjoni kontra l-Vizzju tal-Logħob f’Malta''

The Responsible Gaming Foundation is currently working on the project – Take Action against Problem Gambling in Malta. A €1 million project financed by the European Social Fund.

The foundation felt the need to take responsibility for this project to strengthen its social function vis-a-vis the gambling problem.

The project’s aim is to strengthen research about problem gambling in Malta and strengthen training amongst main entities on our island.

This project is primarily divided into 3 phases:

1) Research, where individuals with the gambling problem and those without the gambling problem will be questioned in order to have a more in-depth look about problem gambling on our islands. We need to understand as well the behaviour of youth and the amount of time they spend on leisure gaming (non-monetary) with the objective of identifying the potential risk factors related to excessive gaming.

2) This research will lead to an Outreach Campaign in order to be more of service to those that need our help with the gambling problem.

3) Training will be given to FSWS workers, RGF workers, to land-based and remote gaming companies, teachers and professionals working privately or involved in NGOs including psychotherapists, councellors, family therapists, psychologists, and psychiatrists.

 

You can have a look at the Project’s Privacy Policy on: https://docs.wixstatic.com/ugd/7caa94_8889e197732548dc962352a349a820c0.pdf

 

Il-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli qiegħda taħdem fuq il-proġett - Ħu Azzjoni kontra l-Vizzju tal-Logħob f’Malta. Proġett ta’ miljun ewro ffinanzjat mill-Fond Socjali Ewropew.

Il-Fondazzjoni ħasset il-ħtiega li tieħu r-responsabbiltà ta’ dan il-proġett biex b’hekk issaħħaħ il-funzjoni soċjali tagħha f’dan il-qasam. 

Il-Proġett huwa intiż biex tissaħħaħ ir-riċerka fejn jidħol il-vizzju tal-logħob tal-azzard f’Malta u kif ukoll jissaħħaħ it-taħrig fost l-imsieħba ewlenin f’pajjiżna. 

Dan il-proġett huwa primarjament maqsum fi 3 fażijiet.

1) Riċerka, fejn individwi madwar Malta u Ghawdex, sew dawk li għandhom kif ukoll dawk li m’għandhomx il-problema tal-vizzju tal-logħob tal-azzard, se jiġu mistoqsijin diversi mistoqsijiet biex b’hekk insiru nafu aktar dwar il-vizzju tal-logħob f’pajjiżna. L-Imġiba taż-żgħażagħ u l-fatturi potenzali ta’ riskju relatati ma’ logħob eċċessiv ukoll se jkunu analizzati.

2) Din ir-riċerka se tkun qed twassal għal Kampanja ta’ Għarfien biex inkunu aktar ta’ servizz għal dawk li jinsabu fil-bżonn tal-għajnuna tagħna fil-konfront tal-vizzju tal-logħob.

3) L-aħħar fażi se tkun dik li jingħata taħrig lill-ħaddiema tal-FSWS, tal-Fondazzjoni Logħob Responsabbli, tal-land-based u remote gaming companies, edukaturi,  u professjonisti li jaħdmu b’mod privat jew involuti f’NGOs bħal psikoterapisti, terapisti tal-familja, psikologi, psikjatri u oħrajn. 

 

Tistgħu taraw il-Polza ta’ Privatezza tal-Proġett fuq: https://docs.wixstatic.com/ugd/7caa94_8889e197732548dc962352a349a820c0.pdf

MENU

ABOUT

info@rgf.org.mt

Tel: 21499030/1

90/91, Second Floor, Psaila Street, Birkirkara, BKR9073

LINKS

SOCIAL

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon

© 2019 Responsible Gaming Foundation. Proudly Designed by