More work in favour of exclusion / Tkompli l-ħidma favur l-esklużjoni

Tkompli l-ħidma tagħna favur l-esklużjoni. Skont il-Liġi l-Ġdida dwar il-Logħob mhux se jibqa’ rikjest iċ-ċertifikat mediku meta persuna teskludi lilha nfisha għal perjodu indefinit. Tixtieq teskludi lilek innifesek minn ħwienet tal-logħob, każinos u swali tat-tombla liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob? Ċempel 1777 u għamel appuntament illum qabel għada.

More work in favour of exclusion. According to the New Gaming Act, the medical certificate will no longer be requested in order for a person to exclude for an indefinite period. Need to exclude yourself from gaming parlours, casinos and bingo halls licensed with the MGA? Call 1777 and book an appointment today.

FITA certification logo