top of page

The Foundation wraps up its training week / Il-Fondazzjoni ttemm ġimgħa ta' taħriġ

The Foundation has just wrapped up its training week with another full day of testimonials and also workshops for its Call Centre agents and staff.


We give our heartfelt thanks to Mr Paul Gauci Borda, together with Adam and David Bradford for their precious input and fruitful testimonials.


We also give our thanks to our team for the great organisation and collaboration shown, as such weeks provide great benefit to our knowledge and strengthen our support services being offered.


_________________


Il-Fondazzjoni għadha kemm ittemm ġimgħa ta' taħriġ permezz ta' jum ieħor ta' testimonjanzi u workshops għall-aġenti tal-Call Centre u staff.


Nirringrazzjaw lis-Sur Paul Gauci Borda, flimkien ma' Adam u David Bradford għall-interventi tagħhom u għat-testimonjanzi sinċieri prezzjużi li offrew.


Nirringrazzjaw ukoll lit-tim tagħna għall-organizzazzjoni u għall-kollaborazzjoni, hekk kif ġimgħat bħal dawn jibbenefikaw f'tagħrif aktar aġġornat u servizz ta' sapport aktar ta' benefiċċju.

© 2019-2024 Responsible Gaming Foundation

 

Proudly designed by                    

bottom of page