top of page

A successful conclusion to the TAKE ACTION Training / Jintemm b'suċċess it-taħriġ TAKE ACTION

ANNOUNCEMENT!

We are proud to announce that we have successfully concluded the TAKE ACTION Training, part-financed by the European Social Fund 2014-2020, under our General Manager and Project Leader Mr. Shawn Zammit.


AVVIŻ!

Ninsabu kburin li qed inħabbru li kkonkludejna b'suċċess it-Taħriġ TAKE ACTION, parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew 2014-2020, taħt il-gwida tal-Ġeneral Maniġer u Project Leader is-Sur Shawn Zammit.

© 2019-2024 Responsible Gaming Foundation

 

Proudly designed by                    

bottom of page