top of page

Agreement reached for a research project / Milħuq ftehim għal proġett ta' riċerka

The Foundation is based on three pillars. Wellbeing, education and recreation. And this agreement is proof of the recreative alternative to problem gambling.

All this and more in an interesting article written by Promotions Executive Kayne Said on the Sunday newspaper It-Torċa.


Il-Fondazzjoni hi bbażata fuq tliet pilastri. Saħħa, edukazzjoni u rikreazzjoni. U dan il-ftehim hu xhieda ta' alternattiva rikreattiva għall-vizzju tal-logħob tal-azzard.

Dan kollu u aktar f'artiklu interessanti miktub mill-Uffiċjal Eżekuttiv għall-Promozzjoni Kayne Said fuq il-gazzetta ta' kull nhar ta' Ħadd It-Torċa.

© 2019-2024 Responsible Gaming Foundation

 

Proudly designed by                    

bottom of page