top of page

Promoting TAKE ACTION on our main routes / Nippromwovu TAKE ACTION fit-toroq primarji tagħna

A key deliverable, part of the TAKE ACTION Awareness Campaign is the promotion of the Foundation's messages via billboards set on some of Malta and Gozo's main routes.


Two English Billboards were set in Xemxija and Skatepark, while two other Maltese Billboards were set in Żejtun and Victoria, Gozo.


Two targeted the general population and the other two targeted the problem gamblers.


________________


Parti important mill-Kamanja ta' Għarfien TAKE ACTION hu l-promozzjoni tal-messaġġi tal-Fondazzjoni permezz ta' bilbords imwaħħlin f'uħud mir-rotot ewlenin ta' pajjiżna.


Żewġ bilborda bl-Ingliż twaħħlu fix-Xemxija u Skatepark, hekk kif tnejn oħra tweħħlu fiż-Żejtun u f'Victoria, Għawdex.


Tnejn kienu mmirati lejn il-popolazzjoni ġenerali, hekk kif l-oħrajn kienu mmirati lejn ġukaturi problematiċi.

© 2019-2024 Responsible Gaming Foundation

 

Proudly designed by                    

bottom of page