top of page

RGF expands resources to promote RG with Gamban Blocking Software / L-RGF tespandi r-riżorsi biex tippromwovi RG b'Gamban Blocking Software

RGF expands resources to promote RG with Gamban Blocking Software

In a move toward fostering responsible gambling practices, the Responsible Gaming Foundation (RGF) has announced the addition of Gamban, a cutting-edge blocking software, to its array of resources. The initiative aims to empower players by providing effective tools to exercise control and promote responsible gaming (RG)habits.

Gamban, an industry-leading software, offers a robust solution for individuals seeking to manage and control their gambling activities. The software functions by blocking access to online gambling platforms, mobile applications, and other gambling-related websites.

Recognizing the increasing prevalence of online gambling and the importance of player well-being, the RGF's decision to include Gamban is a significant step toward minimizing the potential harm associated with excessive gambling. With this addition, the Foundation aims to equip players with the necessary resources to make informed decisions and exercise responsible behaviour while gambling.

For further information on obtaining a code for downloading Gamban for free, interested parties can contact the Foundation’s Supportline 1777 or through their website via chat. Together, let us create a safer gambling environment and empower players to make responsible choices for a healthier and more enjoyable gaming experience.


Click here for more info: https://gamban.com/


L-RGF tespandi r-riżorsi biex tippromwovi RG b'Gamban Blocking Software

F’pass lejn it-trawwim ta’ prattiċi ta’ logħob tal-azzard responsabbli, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli (RGF) ħabbret iż-żieda ta’ Gamban, blocking softwareavvanzat, mal-firxa ta’ riżorsi tagħha. L-inizjattiva għandha l-għan li tagħti s-setgħa lill-ġukaturi billi tipprovdilhom għodod effettivi biex jeżerċitaw kontroll u jippromwovu drawwiet ta’ logħob responsabbli (RG).

Gamban, softwer ewlieni fl-industrija, joffri soluzzjoni robusta għal individwi li qed ifittxu li jimmaniġġjaw u jikkontrollaw l-attivitajiet tal-logħob tal-azzard tagħhom. Is-softwer jiffunzjona billi jimblokka l-aċċess għal pjattaformi tal-logħob tal-azzard onlajn, applikazzjonijiet mobbli, u websajts oħrajn relatati mal-logħob tal-azzard.

Filwaqt li tirrikonoxxi l-prevalenza dejjem tikber tal-logħob tal-azzard onlajn u l-importanza tal-benessri tal-ġukaturi, id-deċiżjoni tal-RGF li tinkludi lil Gamban hija pass sinifikanti lejn il-minimizzazzjoni tal-ħsara potenzjali assoċjata mal-logħob tal-azzard eċċessiv. B’din iż-żieda l-Fondazzjoni għandha l-għan li tgħammar lill-ġukaturibir-riżorsi meħtieġa biex jieħdu deċiżjonijiet informati u jeżerċitaw imġiba responsabbli waqt li jkunu involuti f’attivitajiet tal-logħob tal-azzard.

Għal aktar informazzjoni dwar kif tikseb kodiċi biex tniżżel Gamban b’xejn, il-partijiet interessati jistgħu jikkuntattjawna fuq il-Linja ta’ Sapport 1777 jew permezz tal-websajt permezz taċ-chatline. Flimkien ejjew noħolqu ambjent tal-logħob tal-azzard aktar sigur u nagħtu s-setgħa lill-ġukaturi biex jagħmlu għażliet responsabbli għal esperjenza ta' logħob aktar b'saħħitha u pjaċevoli.


Agħfas hawn għal aktar informazzjoni: https://gamban.com/

© 2019-2024 Responsible Gaming Foundation

 

Proudly designed by                    

bottom of page