top of page

Supporting local scouting resources for musical talent / Insostnu t-tfittxija ta' talent mużikali lokali

The Foundation is assisting the Għaqda Mużikali Sant'Andrija in Luqa in their musical targets for the locality. In the presence of Honorable Minister Silvio Schembri, the Foundation has donated a generous sum to the organisation in order to promote the art of music to more young ones and also strengthen their search for musical talent in the locality.


________________________


Il-Fondazzjoni qiegħda tassisti lill-Għaqda Mużikali Sant'Andrija f'Ħal Luqa fl-għanijiet musikali tagħhom għal-lokalità. Fil-preżenza tal-Onorevoli Ministru Silvio Schembri, il-Fondazzjoni tat is-somma ġeneruża lil din l-organizzazzjoni biex tippromovi l-arti tal-mużika lil aktar żgħażagħ u biex isaħħu t-tiftix ta' talent mużikali fil-lokalità.

© 2019-2024 Responsible Gaming Foundation

 

Proudly designed by                    

bottom of page