top of page

Supporting sports alternatives / Nappoġġjaw alternattivi sportivi

We are proud to give our financial support to Rabat Ajax Football Nursery for the provision of technical equipment because we believe in sports as providing an alternative to the gaming and gambling addictions in our young ones.


We would like to thank Hon. Silvio Schembri, Rabat's Mayor Mr Sandro Craus and the whole Committee of Rabat Ajax Football Nursery and Rabat Ajax FC for their continuous work in strengthening sports ambitions in our young ones.


___________________


Bi pjaċir qegħdin nagħtu s-sapport finanzjarju tagħna biex jinxtara tagħmir tekniku bżonnjuż għaliex nemmnu li tali għanijiet sportivi jservu ta' alternattiva denja biex inżommu lit-tfal tagħna 'l bogħod mill-vizzji kollha, speċjalment dak tal-logħob (gaming) u l-logħob tal-azzard (gambling).


Nixtiequ nirringrazzjaw lill-Onorevoli Ministru Silvio Schembri, lis-Sindku tal-lokalità tar-Rabat is-Sur Sandro Craus u kif ukoll lill-Kumitat kollu ta' Rabat Ajax Football Nursery immexxi miċ-Ċermen James Borg u dak ta' Rabat Ajax FC immexxi mill-President Dr Keith Farrugia tal-impenn kontinwu tagħhom biex ikomplu jsaħħu l-għanijiet sportivi fost iċ-ċkejknin tagħna.

© 2019-2024 Responsible Gaming Foundation

 

Proudly designed by                    

bottom of page