top of page

Supporting the Filarmonic Society Stella Maris Sliema / Nassistu lis-Soċjetà Filarmonika Stella Maris Sliema

This time we are supporting financially the Filarmonic Society of Stella Maris Sliema, wherein the presence of Minister Silvio Schembri, percussion instruments will be bought so that music students will benefit from this upgrade through their lessons and also stay away from addictions. In the meantime, the quality of their music will bear fruit through high-quality concerts offered to the public.


___________________


Il-Fondazzjoni din id-darba qiegħda tappoġġja finanzjarjament lis-Soċjetà Filarmonika Stella Maris Sliema, fejn taħt il-ħarsien tal-Ministru Silvio Schembri se jsir xiri ta' strumenti ta' perkussjoni biex l-istudenti tal-mużika jgawdu minn dan it-tisħiħ waqt it-tagħlim tagħhom u jżommu 'l bogħod mill-vizzji. Barra minn hekk il-kwalità tal-mużika se tiġi msaħħa wkoll waqt kunċerti ta' kwalità għolja mtellgħin għall-pubbliku.

© 2019-2024 Responsible Gaming Foundation

 

Proudly designed by                    

bottom of page