top of page

The RGF visits the Kalkara Primary / Il-Fondazzjoni żżur l-Iskola Primarja tal-Kalkara

Il-Fondazzjoni għal Logħob Responsabbli, bħala parti mill-Kampanja Edukattiva tagħha 2018-2019, żaret l-Iskola Primarja tal-Kalkara Kulleġġ Santa Margerita fejn permezz tal-Kordinattriċi Shirley Abela, membri tal-istaff u flimkien mal-maskot Chippy ingħata tagħrif interessanti ferm lill-istudenti tar-Raba’ Sena Primarja. Ġie diskuss fost oħrajn il-kwistjoni tal-ħinijiet twal li t-tfal tagħna qegħdin iqattgħu jilgħabu fuq il-‘gaming consoles’, li jista’ jwassal biex tibda tinfetaħ bil-mod it-tieqa għall-vizzju tal-logħob. Minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw lill-amministrazzjoni tal-Iskola tal-għajnuna u l-koperazzjoni u lill-istudenti tal-attenzjoni li dejjem jagħtu. Il-Fondazzjoni se tibqa’ tkun sors ta’ għarfien edukattiv għal dawk vulnerabbli u żgħar fl-età fis-soċjetà tagħna.

Today the Responsible Gaming Foundation, as part of its Education Campaign 2018-2019, visited the Kalkara Primary School where with the help of the Education Campaign Coordinator Shirley Abela, staff members and together with Chippy, the Foundation’s mascot, interesting information was shared with the 4th Year, Primary students. Amongst other issues the long hours, our children spend playing gaming consoles was discussed. An activity which can lead later on to the gambling problem. We wish to thank the school’s administration for their help and cooperation and the students for their diligent feedback, The foundation shall continue to provide assistance to those vulnerable in our society.

© 2019-2024 Responsible Gaming Foundation

 

Proudly designed by                    

bottom of page