top of page


Call for online submission of tender

Fondazzjoni għal-Logħob ResponsabbliFond Soċjali Ewropew – 02.061Il-Fondazzjoni għal-Logħob Responsabbli tixtieq tavża li:Offerti elettroniċi fuq is-sit (http://www.etenders.gov.mt) għall-‘Ħu Azzjoni – Kontra l-problema tal-logħob tal-azzard f’Malta – Dokument tal-offerta rigward proġett ta’ riċerka – ESF.02.61- RGF 001, jintlaqgħu fil-ġurnata u l-ħin indikati hawn taħt.L-offerti għandhom jintbagħtu online BISS fuq (http://www. etenders.gov.mt)Sal-10:00 am il-25 ta’ April 2018.Id-dokumenti huma mingħajr ħlas.Id-dokumenti tal-offerti/kwotazzjonijiet jistgħu jinkisbu minn fuq l-Electronic Procurement System (http://www.etenders.gov.mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu minn dan is-sit.Operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom l-Organisation e-ID sabiex ikunu jistgħu jidħlu f’dan is-sit. Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-sezzjoni tal-FAQ tal-istess sit. Operaturi ekonomiċi li huma interessati sabiex jipparteċipaw f’dawn is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops organizzati mid-Dipartiment tal-Kuntratti. F’dawn il-workshops, operaturi ekonomiċi jkollhom l-opportunità sabiex isiru jafu aħjar kif għandhom jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u r-reġistrazzjoni tal-offerti fil-ħin u d-data msemmija aktar ’il fuq.

Responsible Gaming FoundationEuropean Social Fund – 02.061The Responsible Gaming Foundation notifies that:Online submission of tender for TAKE ACTION: Against Problem Gambling in Malta – Tender for the provision of Research Project – ESF.02.61- RGF 001, will be received on the date and time indicated below.Tenders are to be submitted ONLY on (http://www.etenders.gov.mt).Up to 10:00 am on 25th April 2018.No participation fee is required.*Advertisement appearing for the first timeTender/quotation documents are obtainable from the Electronic Procurement System (http://www.etenders.gov. mt). Registration is required in order to make use of this website. Maltese economic operators need to be in possession of their Organisation e-ID in order to access this website. More information is available from the FAQ section of the same website.Economic operators interested in participating in these calls for tender are urged to take note of the workshops being organized by the Department of Contracts. During these workshops, simulations will be carried out so that economic operators familiarise themselves with compiling and submitting their tender online. More information is available in the tender document.The public may attend during the opening and scheduling of tenders at the time and date specified above.

© 2019-2024 Responsible Gaming Foundation

 

Proudly designed by                    

bottom of page